Vad är verkligt?

Den frågan har länge fångat mitt intresse för i svaret finns nyckeln till verklig frihet. Våra tankar om verkligheten sätter gränserna för vad som är möjligt för oss. Det gäller alltså att få kartan rätt om vi vill leva ett verkligt liv, obehindrade av hemmabyggda eller ärvda fantasier om verkligheten.

Tankar - fantasier såväl som fakta - ger upphov till känslor. Vad som först bara var en tanke gör alltså avtryck i vår kropp, i värsta fall i form av stress, oro och ångest. Kortsiktigt drabbas välbefinnande och kreativitet, långsiktigt slits hälsan ned. Att leva utifrån det som är verkligt är alltså att undvika onödig ansträngning för kropp och själ och istället ha energi till solidaritet, självledarskap och kreativitet. Och därmed, förverkligande av det liv vi önskar oss. 

Jag har gett mig själv i uppdrag att försöka förstå det mänskliga medvetandet och dess mekanismer, främst genom studier i kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och buddistisk filosofi. Lärdomarna
förmedlas genom coachning och föreläsande och jag gläds lika mycket varje gång en människa framför mig tar ännu ett steg mot att leva och vara sitt verkliga jag. Det är inte alltid enkelt och när det sker gynnas vi alla.

Och vad är möjligt?

Oavsett om det handlar om hur ett team ska arbeta tillsammans, en ledningsgrupp som vill få sina idéer utmanade eller hur en projektplan bör se ut så är den kreativa fasen min hemmaplan. Efter ett stort antal projekt och ledningsuppdrag är verktygslådan för strategiarbete och kreativa, inkluderande processer välfylld. Idéer är det aldrig brist på.


Oavsett svaren - det ska vara roligt under tiden

Vår verklighet och våra vägval är viktiga, men inget är viktigare än att ha kul under tiden. Dessutom blir vi smartare när vi har roligt, så varför inte släppa taget en smula och göra något oväntat? Det är utgångspunkten i mitt möte med andra människor och får sätta punkt för nu.
 

Hur kan jag vara till nytta för dig och din organisation?